Pereiti prie turinio

1 apie 2

Hay L.L. Moters galia tapti laiminga

Reguliari kaina
£11.00
Pardavimo kaina
£11.00
Reguliari kaina

Pardavėjas : J. Kneitos firma "Ramduva"

Tipas :

SKU : 9786098145236

Sandelyje : In Stock

Šioje epochoje moterys pasiekė didžiausio emocinio brandumo. Dabar esame puikiausios, kokios tik galime būti. Tad metas pačioms kurti savo likimą. Pažanga, kurią mes dabar darome, taps nauja norma kiekvienai moteriai. Kad ir ką manytume ar išgyventume, gyvenimas yra kupinas įvairiausių galimybių. Mums atsiveria tokios galimybės, kokių moterys niekada anksčiau neturėjo. Laikas bendradarbiauti su kitomis moterimis, kad pagerėtų jų gyvenimas. Kada moterys bus patenkintos, laimingos, gyvens pilnavertį gyvenimą, tada jos bus ir nuostabios bendradarbės, nepakartojamos gyvenimo draugės. Vyrai kur kas jaukiau pasijus su moterimis kaip su lygiavertėmis asmenybėmis "Šis tas nauja, šis tas sena. Ši knyga padės moterims atskleisti tikrąsias jų galimybes. Joje rasite tiek senų, tiek naujų mano minčių. Pakartodami esmines mintis ir papildydami jas naujomis idėjomis, kuriame tvirtą pamatą ateičiai. Savo galiomis pasitikinti moteris - tai geriausia, ką galime duoti planetai. Kai moteris nuslopinta, sugniuždyta, pralaimi visi. Kai moteris laimi, laimime visi." Louise L. Hay Iš anglų kalbos vefrtė Aistė Kažemeckaitienė TURINYS TURINYS Įvadas / 11 Pirmas skyrius. Pradekime: mes turime daug padaryti ir daug išmokti / 15 Antras skyrius. Reklamos taikinyje - moters savigarba / 23 Trečias skyrius. Pasirinkime geras mintis ir įsitikinimus / 27 Ketvirtas skyrius. Tavo santykis su... savimi / 51 Penktas skyrius. Vaikai, tėvų pareigos ir savigarba / 57 Šeštas skyrius. Jūsų sveikata yra jūsų rankose / 65 Septintas skyrius. Patyrinėkime seksualumą / 83 Aštuntas skyrius. Nesibaiminkime kalbėti apie seksualinę prievartą / 87 Devintas skyrius. Tampate vyresnė: tebūna tai jūsų aukso amžius / 99 Dešimtas skyrius. Susikurkime finansiškai saugią ateitį / 117 Vienuoliktas skyrius. Moterys palaiko moteris / 125 Pabaiga / 132 Apie autorę / 135 ĮVADAS Pirmiausia įsitikinkite, kad visi mokytojai tėra kūlgrindos akmenys jūsų tobulėjimo kelyje. Aš - irgi. Nesu žiniuonė ir nieko negydau. Esu su jumis, nes pasidalydama savo idėjomis noriu padėti jums patikėti savo jėgomis. Skaitykite daug knygų ir studijuokite kartu su įvairiais mokytojais, nes joks žmogus, jokia sistema, neapima visos egzistuojančios patirties. Gyvenimas pernelyg beribis, kad galėtume jį iki galo aprėpti, be to, jis pats savaime nuolat mainosi, skleidžiasi ir keičiasi. Skaitydami šią knygą, įsiminkite, kas joje yra geriausia. Tegu ši knyga virsta jūsų savasties dalimi, pasinaudokite ja ir keliaukite studijuoti pas kitus mokytojus. Nuolatos svajokite ir gilinkite savo supratimą apie Gyvenimą. Visos moterys, ir jūs, ir aš, nuo pat mažumės buvo gėdijamos ir žeminamos. Mūsų elgesį ir mąstyseną formavo tėvai bei visuomenė: turėjome būti moterimis pagal visas taisykles ir nuorodas, iškentėti visa, ką patiria moterys. Tiesą pasakius, kai kurios mūsų tokiu vaidmeniu buvo patenkintos, bet daugelis - ne. Gyvenimas nėra vienalytis - suklostytas iš skirtingų evoliucijos periodų ir suteikiantis pamokančių patyrimų. Dabar mes gyvename nuostabų evoliucijos periodą. Juk taip ilgai moterys gyveno pagal vyrų vertybių sistemas ir jų užgaidas. Joms buvo nurodoma, ką, kada ir kaip daryti. Atsimenu, būdama maža mergaitė, buvau mokoma eiti paskui vyrą per du žingsnius, žvelgti į jį padilbom ir teirautis: "Ką man daryti? Ką man daryti?" Tiesiogiai taip elgtis niekas neliepė, bet aš stebėdavau savo mamą, o ji taip elgėsi, taigi išmokau ir aš. Mano mamos aplinka išmokė ją visiško paklusnumo vyrui. Priekaištai ir barniai jai atrodė kaip normalus dalykas, panašiai elgiausi ir aš. Tai - puikus pavyzdys, kaip mes išmokstame elgesio modelių: kartodami ir įsimindami tėvų elgesį ir įsitikinimus. Prabėgo daug laiko, kol supratau, kad toks elgesys nėra normalus, ir aš, kaip moteris, to nenusipelniau. Pamažu keisdama savo vidinius įsitikinimus - savo sąmonę - pradėjau kurti savigarbos ir savosios vertės pajutimo modelį. Tuo pat metu keitėsi ir mano išorinis pasaulis, aš nebetraukiau priekabių ir despotiškų vyrų. Savigarba ir savosios vertės jautimas - svarbiausia, ką gali įgyti moteris. Jei šių savybių neturime, reikia jas išsiugdyti. Leidžiamės valdomos, nes manome esančios "niekam tikusios". Kai mes jausime savo vertę, tada nesitaikstysime su žemesne padėtimi, barimu ir įžeidimais. Šiandien noriu padėti moterims tapti tokiomis, kokios jos gali būti. Pagelbėti joms rasti vietą pasaulyje. Noriu, kad visos moterys gebėtų mylėti save, gerbtų save, jaustų savo vertę ir turėtų padėtį visuomenėje. Jokiu būdu nenoriu pažeminti vyrų, veikiau siekiu lyčių "lygybės", kuri naudinga visiems. Skaitydami ir analizuodami šią knygą, prisiminkite, jog reikia laiko požiūriui ir įsitikinimams pakeisti. Galite paklausti: "Ar mes sugebėsime greitai suvokti ir įsisąmoninti naujas idėjas?" Kiekvienam žmogui vis kitaip. Taigi nenustatykite laiko ribos savo pažangai, tiesiog dirbkite kaip galima geriau, o visata, kurioje slypi neribotas žinojimas, nuves jus tinkamu keliu. Žingsnis po žingsnio, akimirka po akimirkos, diena po dienos praktika padės mums pasiekti tai, ko norime.

Pristatymas

Greitas prekių pristatymas arba vietinis atsiėmimas mūsų Londono parduotuvėje!

Hay L.L. Moters galia tapti laiminga
Šioje epochoje moterys pasiekė didžiausio emocinio brandumo. Dabar esame puikiausios, kokios tik galime būti. Tad metas pačioms kurti savo likimą. Pažanga, kurią mes dabar darome, taps nauja norma kiekvienai moteriai. Kad ir ką manytume ar išgyventume, gyvenimas yra kupinas įvairiausių galimybių. Mums atsiveria tokios galimybės, kokių moterys niekada anksčiau neturėjo. Laikas bendradarbiauti su kitomis moterimis, kad pagerėtų jų gyvenimas. Kada moterys bus patenkintos, laimingos, gyvens pilnavertį gyvenimą, tada jos bus ir nuostabios bendradarbės, nepakartojamos gyvenimo draugės. Vyrai kur kas jaukiau pasijus su moterimis kaip su lygiavertėmis asmenybėmis "Šis tas nauja, šis tas sena. Ši knyga padės moterims atskleisti tikrąsias jų galimybes. Joje rasite tiek senų, tiek naujų mano minčių. Pakartodami esmines mintis ir papildydami jas naujomis idėjomis, kuriame tvirtą pamatą ateičiai. Savo galiomis pasitikinti moteris - tai geriausia, ką galime duoti planetai. Kai moteris nuslopinta, sugniuždyta, pralaimi visi. Kai moteris laimi, laimime visi." Louise L. Hay Iš anglų kalbos vefrtė Aistė Kažemeckaitienė TURINYS TURINYS Įvadas / 11 Pirmas skyrius. Pradekime: mes turime daug padaryti ir daug išmokti / 15 Antras skyrius. Reklamos taikinyje - moters savigarba / 23 Trečias skyrius. Pasirinkime geras mintis ir įsitikinimus / 27 Ketvirtas skyrius. Tavo santykis su... savimi / 51 Penktas skyrius. Vaikai, tėvų pareigos ir savigarba / 57 Šeštas skyrius. Jūsų sveikata yra jūsų rankose / 65 Septintas skyrius. Patyrinėkime seksualumą / 83 Aštuntas skyrius. Nesibaiminkime kalbėti apie seksualinę prievartą / 87 Devintas skyrius. Tampate vyresnė: tebūna tai jūsų aukso amžius / 99 Dešimtas skyrius. Susikurkime finansiškai saugią ateitį / 117 Vienuoliktas skyrius. Moterys palaiko moteris / 125 Pabaiga / 132 Apie autorę / 135 ĮVADAS Pirmiausia įsitikinkite, kad visi mokytojai tėra kūlgrindos akmenys jūsų tobulėjimo kelyje. Aš - irgi. Nesu žiniuonė ir nieko negydau. Esu su jumis, nes pasidalydama savo idėjomis noriu padėti jums patikėti savo jėgomis. Skaitykite daug knygų ir studijuokite kartu su įvairiais mokytojais, nes joks žmogus, jokia sistema, neapima visos egzistuojančios patirties. Gyvenimas pernelyg beribis, kad galėtume jį iki galo aprėpti, be to, jis pats savaime nuolat mainosi, skleidžiasi ir keičiasi. Skaitydami šią knygą, įsiminkite, kas joje yra geriausia. Tegu ši knyga virsta jūsų savasties dalimi, pasinaudokite ja ir keliaukite studijuoti pas kitus mokytojus. Nuolatos svajokite ir gilinkite savo supratimą apie Gyvenimą. Visos moterys, ir jūs, ir aš, nuo pat mažumės buvo gėdijamos ir žeminamos. Mūsų elgesį ir mąstyseną formavo tėvai bei visuomenė: turėjome būti moterimis pagal visas taisykles ir nuorodas, iškentėti visa, ką patiria moterys. Tiesą pasakius, kai kurios mūsų tokiu vaidmeniu buvo patenkintos, bet daugelis - ne. Gyvenimas nėra vienalytis - suklostytas iš skirtingų evoliucijos periodų ir suteikiantis pamokančių patyrimų. Dabar mes gyvename nuostabų evoliucijos periodą. Juk taip ilgai moterys gyveno pagal vyrų vertybių sistemas ir jų užgaidas. Joms buvo nurodoma, ką, kada ir kaip daryti. Atsimenu, būdama maža mergaitė, buvau mokoma eiti paskui vyrą per du žingsnius, žvelgti į jį padilbom ir teirautis: "Ką man daryti? Ką man daryti?" Tiesiogiai taip elgtis niekas neliepė, bet aš stebėdavau savo mamą, o ji taip elgėsi, taigi išmokau ir aš. Mano mamos aplinka išmokė ją visiško paklusnumo vyrui. Priekaištai ir barniai jai atrodė kaip normalus dalykas, panašiai elgiausi ir aš. Tai - puikus pavyzdys, kaip mes išmokstame elgesio modelių: kartodami ir įsimindami tėvų elgesį ir įsitikinimus. Prabėgo daug laiko, kol supratau, kad toks elgesys nėra normalus, ir aš, kaip moteris, to nenusipelniau. Pamažu keisdama savo vidinius įsitikinimus - savo sąmonę - pradėjau kurti savigarbos ir savosios vertės pajutimo modelį. Tuo pat metu keitėsi ir mano išorinis pasaulis, aš nebetraukiau priekabių ir despotiškų vyrų. Savigarba ir savosios vertės jautimas - svarbiausia, ką gali įgyti moteris. Jei šių savybių neturime, reikia jas išsiugdyti. Leidžiamės valdomos, nes manome esančios "niekam tikusios". Kai mes jausime savo vertę, tada nesitaikstysime su žemesne padėtimi, barimu ir įžeidimais. Šiandien noriu padėti moterims tapti tokiomis, kokios jos gali būti. Pagelbėti joms rasti vietą pasaulyje. Noriu, kad visos moterys gebėtų mylėti save, gerbtų save, jaustų savo vertę ir turėtų padėtį visuomenėje. Jokiu būdu nenoriu pažeminti vyrų, veikiau siekiu lyčių "lygybės", kuri naudinga visiems. Skaitydami ir analizuodami šią knygą, prisiminkite, jog reikia laiko požiūriui ir įsitikinimams pakeisti. Galite paklausti: "Ar mes sugebėsime greitai suvokti ir įsisąmoninti naujas idėjas?" Kiekvienam žmogui vis kitaip. Taigi nenustatykite laiko ribos savo pažangai, tiesiog dirbkite kaip galima geriau, o visata, kurioje slypi neribotas žinojimas, nuves jus tinkamu keliu. Žingsnis po žingsnio, akimirka po akimirkos, diena po dienos praktika padės mums pasiekti tai, ko norime.